Delegacja zagraniczna.

W dotychczasowych wersjach programu delegacja mogła być rozliczana wg. zdefiniowanych w kartotekach krajów stawek. Waluta tych stawek była ustawiona w kartotece kraju i musiała być jednakowa zarówno dla limitu noclegowego jak i diety. Nowa wersja programu do delegacji (2017.2.0.11) wnosi zmiany w tym zakresie.  W kartotekach krajów wprowadzono możliwość definiowania własnych stawek wraz z walutami – można wybrać walutę jaka obowiązuje dla danego kraju, bądź walutę PLN. Daje to możliwość elastycznego ustawiania własnych stawek za ryczałty noclegowe jak i diety. Warto przypomnieć, że ustawa o wyjazdach służbowych skierowana jest do instytucji ze sfery budżetowej, natomiast firmy prywatne w wewnętrznych regulaminach wynagradzania, umowach i pracę bądź zbiorowych układach pracy mogą definiować własne stawki.

delegacja
Kartoteka kraju

Na powyższym zrzucie ekranu widzimy kartotekę kraju  nowymi polami danych, w powyższym przykładzie użytkownik zdefiniował dwie nowe stawki niezależne od kwoty diety i limitu dla kraju Niemcy.

Po wybraniu takiego kraju do rozliczenia delegacji stawki przepiszą nam się do rozliczenia:

delegacja
Rozliczenie delegacji

Jak widzimy dieta będzie liczona w walucie EUR, natomiast limit noclegowy w PLN. Tak też będzie rozliczona delegacja. Wszystkie podsumowania na wydrukach takiej delegacji będą wyliczane w odpowiednich walutach.

Pola stawek będą widoczne także na zakładce Noclegi oraz na zakładce Diety części zagranicznej delegacji.

Delegacja
Noclegi
delegacja
Diety

Dodatkowo do kartoteki krajów dodano pole „Uwagi” widoczne na liście krajów – dzięki temu możemy np. dopisać do do kartoteki krajów nowy kraj Niemcy do pola uwagi wpisujemy dowolną treść np. „Niemcy ze zmienionymi stawkami” i dzięki temu możemy dokonać łatwego wyboru kraju wybierając go z listy krajów do delegacji.

Wersja 2017.2.0.12

wnosi możliwość dowolnego ustawiania siatki danych listy delegacji. Możemy wybrać widoczność kolumn (prawoklik na siatce danych i wybieramy „ustawienia siatki danych”, możemy zamienić kolumny miejscami (łapiąc myszką za nagłówek kolumny i przeciągając w inne miejsce) możemy ustawić sortowanie np. wg. kilku kolumn, czy filtrowanie wg. jakiegoś pola – wszystkie te zmiany zostaną zapamiętane dla aktualnie zalogowanego użytkownika i przy następnym otwarciu programu, siatka danych będzie miała taki wygląd jaki ustawiliśmy poprzednio. Przywrócenie ustawień „fabrycznych” następuje poprzez wejście w Ustawienia, zakładka Funkcje specjalne – i tam wciskamy przycisk „Resetuj ustawienia siatek danych” – wszystkie ustawienia siatek dla wszystkich użytkowników zostaną zresetowane.

 

Pobierz nową wersję programu