Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją programu Profbi Delegacje 2017, nowa wersja wnosi szereg zmian i ulepszeń będących odpowiedzą na oczekiwania użytkowników.

Oto niektóre z nowych funkcjonalności:

Możliwość definiowania własnych stawek diet i limitów w delegacjach krajowych i zagranicznych.

Dodanie możliwości wpisywania wyjazdów i przyjazdów. Ta funkcjonalność daje także możliwość wstępnego wygenerowania rozliczenia delegacji.
Dodanie możliwości generowania rozliczeń z wprowadzonych wyjazdów i przejazdów.
Ujednolicenie okna wprowadzania delegacji dla delegacji krajowych, zagranicznych i wielokrotnych
Dodanie możliwości filtrowania na siatkach danych
Dodanie możliwości wyszukiwania na siatkach danych (klawisz CTRL+F gdy jesteśmy kursorem na siatce)
Dodanie znaczników którymi możemy zaznaczać poszczególne delegacje.
Dodanie dodatkowego pola „Projekt” którym możemy grupować delegacje.
Możliwość przyporządkowania kartotek środków transportu do wybranej firmy własnej.
Możliwość zdefiniowania domyślnego samochodu dla pracownika
Dodanie notatek do okna wprowadzania delegacji – osobnej dla wydruku delegacji i osobnej dla wydruku rozliczenia.
Dodanie siatek danych – „Rachunki w delegacji” umożliwiających wyświetlanie i drukowanie rachunków z delegacji
Możliwość blokowania danych „niekartotekowych” na poziomie wpisywania delegacji ( nie można np. wpisać ręcznie pracownika do
delegacji – trzeba go wybrać z kartoteki)
W kartotece kraju można zdefiniować sposób w jaki jest wyliczana kwota limitu za nocleg – 1/4 kwoty limitu, a także można zdefiniować własne stawki – w tym w PLN.
Nowe wydruki – szczegółowe zestawienia delegacji z rachunkami, nowe wydruki poleceń i rozliczeń wyjazdów z wyjazdami i przejazdami
Szczegółowe uprawnienia dla operatorów systemu.

Ewidencja MiLoG – możliwość prowadzenia ewidencji i raportowania na potrzeby MiLoG.

 

Nasz program do delegacji można kupić z licencją bezterminową lub roczną. Zasady licencjonowania wyjaśnione są w tym miejscu.

Dokładny spis zmian w wersji 2017 znajduje się tutaj.

 

 

Więcej na stronie programu www.delegacje.info.pl

 

delegacje
Program do delegacji